Stromtrooper

Language: English (US)
www.stromtrooper.com

V-Strom Riders International (VSRI)

Language: English
http://www.vstrom.info/Smf/index.php

V-Strom UK

Language: English (UK)
http://www.v-strom.co.uk/phpBB3/

V-Strom Netherlands

Language: Flemish
http://forum.v-strom.nl/

V-Strom Club España

Language: Spanish
http://www.vstromclub.es/

V-Strom Forum Germany

Language: German
http://www.v-stromforum.de/

V-Strom Hungary

Language: Hungarian
http://vstromclub.hu/phpbb3_/

V-Strom Hellas Club

Language: Greek
http://www.vstrom.gr/

מועדון ויסטרום ישראל - Israel's V-Strom Club

Language: Hebrew
http://www.vstrom.co.il/

DL650 Yahoo Group

Language: English
http://autos.groups.yahoo.com/group/DL650/

V-Strom2 Yahoo Group

Language: English
http://autos.groups.yahoo.com/group/VStrom2/